De Jongens van Boven

Enpuls exhibit

Toekomst van onze energie

het energielandschap van morgen -

Enpuls is expert in energietransitie. Hoe laat je in zo’n complex speelveld als energietransitie nu zien wat je kunt betekenen voor je klanten? Samen met Enpuls en Imagro maakten De Jongens een interactieve tool die je op een speelse manier het energielandschap van morgen laat beleven. Met deze 3D tool kan Enpuls helder uitleggen waarom hun integrale benadering werkt.

 

Hoe verduurzamen we onze energievoorziening? Wat hebben bedrijven nodig? Hoe kunnen buurten samenwerken? En hoe versnellen we vernieuwing? Enpuls werkt aan gebiedsontwikkeling met integrale oplossingen. Een buitengebied biedt bijvoorbeeld andere kansen dan een nieuwbouwwijk. En in de binnenstad liggen weer andere mogelijkheden dan in een industriegebied.

 

DELIVERABLES Concept | Design & DevelopmentUI, UX Design

Modellandschap

-

Hoe maken we nu duidelijk aan potentiële opdrachtgevers wat we voor hen kunnen betekenen? Dat ons landschap verandert, is voor iedereen duidelijk. Maar welke kansen en mogelijkheden dat biedt wordt pas zichtbaar als je het ‘totaalplaatje’ kunt zien. Om het ingewikkelde systeem van energietransitie te verhelderen maakten we een informatiemodel: een 3D modellandschap met duidelijke voorbeelden. Dit modellandschap biedt stakeholders context. Door visualisatie wordt zichtbaar welke andere stakeholders er in een gebied zijn, wat mogelijke verbindingen tussen verschillende partijen zijn en waar de verschillende energiestromen lopen.

Elke pixel telt!

Samen met ambitieuze merken en mensen willen we graag user experiences ontwerpen en ontwikkelen die impact creëren bij jou én jouw doelgroep. Ben jij de volgende?